Automatické kotle VERNER A302, A492 a A602

Vytápíme BIOMASOU

Automatické kotle VERNER

Automatický kotel III. generace VERNER je určen pro komfortní, úsporné a ekologické vytápění bytových domů, zemědělských budov, dílen, malých provozoven a rodinných domů. Velká přednost těchto kotlů je ve velké variabilitě spalování biomasy v různé formě. Vývoj kotlů této generaci byl založen na poznatcích velmi úspěšných kotlů VERNER I. generace (A25, A50) a II. generace (A251, A501).

Mezi hlavní výhody patří:

 • Velká regulovatelnost výkonu 30 – 100 %
 • Spalování dřevěných pelet, průmyslových pelet a agropelet
 • Plně automatický provoz včetně zapalování a dávkování paliva
 • Automatické čištění výměníku, roštování a vynášení popele mimo spalovací prostor kotle
 • Nejvyšší možná emisní třída č. 5 (pro dřevní pelety)
 • Moderní řídící systém s barevnou dotykovou obrazovkou a možností kontroly ovládání kotle přes internet
 • Velký zásobník paliva v základní výbavě s možností variabilního umístění (700 l typ A602 a A492, 400 l typ A302)
 • Moderní a praktický design
 • Jednotahový výměník tělesa kotle
 • Pohyblivý deskový hořák umožňující spalovat paliva v horší kvalitě
 • Možnost ovládání více topných okruhů, akumulace, solárního systému a integrovaná kaskádová regulace
 • Jednoduchá aktualizace softwaru přes USB Flash nebo internet
 • Nízké provozní náklady - vysoká účinnost - 94%
 • Česká kvalita ověřená trhem

Emisní třída 5 – lze provozovat i po roce 2022

A302 A492 A602
Jmenovitý výkon: 30.00 kW 49.00 kW 60.00 kW
Účinnost: 94.00 % 90.90 % 89.30 %
Předepsané palivo výrobcem: Oves, Pšenice, Kukuřice, Hořčice, Pelety z řepky, Pelety ze šťovíku, Dřevní pelety s kůrou, Dřevní pelety bez kůry Oves, Pšenice, Kukuřice, Hořčice, Pelety z řepky, Pelety ze šťovíku, Dřevní pelety s kůrou, Dřevní pelety bez kůry Oves, Pšenice, Kukuřice, Hořčice, Pelety z řepky, Pelety ze šťovíku, Dřevní pelety s kůrou, Dřevní pelety bez kůry
Objem standardní násypky: 700 dm³ 700 dm³ 700 dm³
Minimální požadovaný tah komína: 22.00 Pa 22.00 Pa 22.00 Pa
Výška (s krytem kouřovodu): 1444 mm
Výška (bez krytu kouřovodu): 1744 mm 1744 mm
Šířka: 675 mm 816 mm 816 mm
Hloubka: 1356 mm 1370 mm 1370 mm
Celková hmotnost: 460.00 kg 640.00 kg 640.00 kg
Základní cena: * 139 000 bez DPH 188 200 bez DPH 188 200 bez DPH
Cena s vybranými doplňky: ** 149 000 bez DPH 199 000 bez DPH 199 000 bez DPH

* Cena bez popelníku a zásobníku.

* Cena včetně popelníku a zásobníku.

Ceník platný do 1/1/2021.

Konkrétní cenovou kalkulaci specifického modelu a příslušenství pro Vás rádi vytvoříme

 • A302
 • A302
 • A492
 • A492
 • A602